Cases
Plaça Etienne Pernet, 24
15°ardt / Paris
1905

Arquitecte
S. WAGON

Aquest edifici de lloguer construït cap a l’any 1905, a la cantonada de la plaça Etienne Pernet, es classifica entre les obres més representatives de l’Art Nouveau parisenc. De carreus, la façana monumental té una decoració abstracta que l’embelleix. Les línies fluïdes de la decoració dels sortints, que recorden les tiges enfiladisses, creen el moviment de la façana. Així mateix, la decoració de les finestres del sisè pis sembla creix com una planta paràsita sobre la nuesa del mur que cobreix les finestres del pis superior. A l’interior, la caixa d’escala rep una decoració sumptuosa, amb motius vegetals ben proporcionats sobre les parets i al sostre, motius esculpits sobre la porta, i ferro forjat que evoca a la nostra imaginació el món de les plantes i dels insectes. Per contra, la porta d’entrada té una decoració original amb motiu de lliris.