Carnisseria
Carrer de la Convention, 178
15° ardt / Paris
1907

Arquitecte
desconegut

Aquesta petita carnisseria ocupa la planta baixa d’un edifici que fa cantonada des de 1907. L’aparador conserva la disposició i la decoració originals. Està emmarcada amb brancals que tenen una decoració amb motius de flors, probablement de lliris. Els plafons amb cassetons de fals marbre tenen una decoració floral, potser corretjoles.

Protecció monument històric 1984: devanture