Cases
Carrer Gutenberg, 53
15░ ardt / Paris
1904

Arquitecte
D. ECHELETTE

Hi ha alguns elements decoratius en aquest edifici que fa cantonada, les fašanes del qual estan ornamentades amb un joc de maons.