Cases
Carrer Auguste Bartholdi, 8
15° ardt / Paris
1904

Arquitecte
J. MUSCAT

Edifici de carreus amb quatre trams i set pisos. Aquest edifici no presenta cap tractament arquitectònic especial. Els dos darrers pisos enretirats formen els balcons i dos trams centrals tenen un lleuger voladís, però és la decoració la que fa interessant aquest edifici. Dos ceps enfiladissos sobre tres pisos cobreixen els trams sortints. Les plantes semblen créixer sobre el pla de façana. Aquesta impressió està reforçada pel fet que els raïms semblen sorgir del mateix mur al nivell de les mènsules que suporten els balcons del segon pis, per culminar tot creant un fris sota de les finestres del quart pis. A l’interior, el vestíbul està decorat de la mateixa manera amb ceps amb raïms al sòcol. A terra, el mosaic té un motiu de pàmpols dispersos. Els ferros forjats dels balcons, produïts en sèrie, tenen una decoració abstracta amb motius vegetal.