Cases
Avinguda de Ségur, 50
15° ardt / Paris
1899

Arquitecte
desconegut

Edifici que fa cantonada pautat per l’alternança de materials de construcció: pedra i maons envernissats, disposats de diverses maneres a cada pis. Aquesta animació es completa amb motius vegetals esculpits sobre el pla de façana.