Cases
Carrer La Fontaine, 85
16° ardt / Paris
1907

Arquitecte
Ernest HERSCHER

La façana amb vuit pisos està pautada per sis trams, dels quals els dos principals sobresurten amb una forma corba. Al sisè pis, els dos trams centrals presenten un balcó d’on surten dues grans peces de ferro forjat corbat amb decoració floral per sostenir els balcon del segon pis i del vuitè pis. Per altra banda, l’emmarcament de la porta d’entrada està decorat amb fullatges, nius d’ocells i cargols.