Hotel "Mezzara"
Carrer La Fontaine, 60
16° ardt / Paris
1911

Arquitecte
Hector GUIMARD

Hotel particular precedit d’una sortida que forma un pati davant la façana principal protegida per una reixa molt treballada amb decoració floral: esbarzers i flors dissenyats per l’arquitecte. La porta d’entrada de fusta pintada, típica de l’Art Nouveau, mostra una certa lleugeresa accentuada per una decoració fluïda i amb moviment del ferro forjat de la reixa i del pom. La façana principal té nombroses obertures, de les quals una en el tram central té un balcó i a sobre, una llotja. Les finestres tenen nombrosos detalls florals esculpits. Els ferros forjats dels balcons presenten una decoració imaginada per H. Guimard.

Protecció monument històric 1994: hôtel