Immeubles "Agar"
Carrer La Fontaine, 17, 19, 21
16° ardt / Paris
1911

Arquitecte
Hector GUIMARD

Edificis de set pisos separats en dos complexos: els números 17 i 19 constitueixen un conjunt i el número 21 està sol. Cadascun forma un angle. Els trams estan pautats, dels quals un presenta tribunes en tres pisos. L’arquitectura general és marcadament Art Nouveau amb fluïdesa de les formes arquitectòniques. L’edifici núm. 19 presenta, al darrer pis, un balcó ondulant, i en cantonada, un teulat circular gairebé vertical que adopta la forma oberta d’una flor.

Protecció monument històric 1975: façades et toitures