Edifici "Jassedé"
Avinguda de Versailles, 142
16° ardt / Paris
1903

Arquitecte
Hector GUIMARD

L’edifici construït amb maó envernissat i pedra, té una façana modesta en decoració, però tanmateix animada. Es distingeix de les altres construccions de Guimard, molt més decoratives i fantasioses. L’edifici està destinat al lloguer. L’economia de mitjans és visible en l’ús dels materials de construcció: maons i pedra, les llindes d’influència japonesa de finestres són concebudes en ferro. A més de l’arquitectura molt animada pel joc de simetria a l’angle de l’edifici, els altres detalls decoratius són les llindes i els ferros forjats de les finestres i dels balcons, que reben un tractament original. A l’interior, el vestíbul té motllures amb motius florals sobre les parets i al sòl un mosaic amb decoració de línies fluïdes abstractes. La caixa d’escala té un tractament característic de l’època pel joc de materials: formigó, ferro, fusta i formes fluïdes.

Protecció monument històric 1984: façades et toitures, deux cages d'escalier avec les entrées