Cases
Carrer Truffaut, 53
17° ardt / Paris
1903

Arquitecte
Louis Pierre MARQUET

Immoble de set plantes i tres trams. El darrer nivell probablement fou afegit més tard. Les influències de l’Art nouveau són presents en el detall de la decoració i en el tractament de la llotja del quart pis. La resta de la façana està tractada a la manera neoclàssica, com ho podem observar en el retorn a la línia recta. El tram central és sortint al segon i al tercer pis i després abraça la totalitat del quart nivell i forma una lletra T. Al quart pis, al centre hi ha una petita llotja en semicercle de forma molt fluïda. A l’interior del nínxol hi ha una finestra corrent. La façana rep una decoració floral magnífica: garlandes de roses esculpides a la creu que forma el sortint del tram o bé que acaba les mènsules. Artiste : SEGUIN