Cases
Carrer Boursault, 64
17° ardt / Paris
1902

Arquitecte
René-Auguste SIMONET

Aquest edifici amb dos trams recorda el número 62. Els dos primers pisos són d’estil clàssic, tanmateix amb motius florals a les cornises dels segon pis. De totes maneres, la barana de ferro forjat i les finestres reben un tractament estilístic Art Nouveau. Les dues grans obertures del tercer pis s’obren a un balcó, amb barana de ferro forjat idèntica a les dels altres pisos. El tram dret del quart pis conté una obertura en un balcó en xamfrà sostingut per una armadura de ferro. A banda i banda d’aquesta obertura, hi ha petites obertures amb tres plafons. Aquesta disposició es reprèn al pis superior. La cinquena planta, lleugerament enretirada, té un balcó molt lleugerament volat i s’obre cap a una gran obertura dividida en tres parts. Al darrer pis hi ha una llotja de fusta (barana i sostre).

Protecció monument històric 2000: façades sur rue, toitures, vestibule d' entrée, escalier principal avec sa cage