Cases
Carrer Boursault, 68
17° ardt / Paris
1902

Arquitecte
René-Auguste SIMONET

Petit edifici de carreus amb dos trams i una façana pautada per l’asimetria. Tota la façana presenta formes fluïdes i ondulants, completament integrades a l’esperit Art Nouveau.