Metropolitan Estació de Abbesses
Plaçe de les Abbesses
18° ardt / Paris
1895-1898

Arquitecte
Hector GUIMARD

L’estació de metro Abbesses —inicialment emplaçada darrera de l’Ajuntament— es deu a Hector Guimard, amb la seva decoració característica, molt fluïda, amb motius florals. Aquesta entrada de metro amb una coberta és una de les poques d’aquest tipus que encara existeixen. L’estació està situada a la línia dotze del metro.

Proteccio monument historic 1978: accès au métro