Cases
Carrer Arnaud Gauthier, 1
18° ardt / Paris
1907

Arquitecte
P. MARTEROY

Immoble que fa cantonada la façana del qual està ritmada per les corbes dels trams sortints. Tanmateix, l’estructura no pertany a l’estil Art nouveau, que es reflecteix únicament en el detall de la decoració. Les llindes de les finestres del segon pis estan ornades amb flors de rododèndron, mentre que la llinda de la porta d’entrada té lliris. Les mènsules suporten el sortint de les llotges i dels balcons que semblen sorgir del mateix mur i donen un aspecte de lleugeresa a la façana. Els ferros forjats de la porta d’entrada reben una decoració abstracta i original.