Cases
Carrer Rachel, 10-12
18° ardt / Paris

Arquitecte
J.J. DESCLERS

Edifici de sis pisos revestit de gres flamejat alternat amb carreus. El sisè pis, enretirat, forma un balcó limitat per una balustrada de pedra. Al cinquè pis dos trams interiors formen una llotja. A partir del segon pis, els trams externs, sortints, ritmen la façana. Podem observar la influència de l’Art nouveau en l’execució del fris esculpit al quart pis: l’abundant decoració vegetal i els caps femenins amb llargues cabelleres són motius típics de l’estil.