Cases
Carrer dels Pyrénées, 337
20° ardt / Paris
1906

Arquitecte
A. PHILIPPON

Gran edifici de set pisos amb una gran façana recta, pautada per dos trams sortints al voltant del tram central. La influència de l’Art nouveau és visible únicament en el detall de la decoració floral del fris del quart pis, les mènsules del primer i del quart pis, i en la decoració al voltant de les finestres i el ferro forjat dels balcons. Les mènsules tenen decoració floral. La porta d’entrada de vidre i ferro forjat presenta corbes molt fluïdes i abstractes; la llinda i el muntant reben una decoració esculpida amb motius de gira-sols.