Cases
Carrer Gambetta, 95
20° ardt / Paris
1905

Arquitecte
Adolphe BOCAGE

Immoble que fa cantonada amb vuit plantes construït amb maons vermells i revestit de ceràmica. La façana és recta i simètrica, més aviat Art déco. A partir del segon nivell està ritmada per una alternança de trams. El sisè pis, lleugerament enretirat, crea un balcó corregut de tota la llargària del pis. El primer pis està enterament recobert de ceràmica blanca i a sota de les finestres corre un fris de gres amb motius d’algues, típic de l’Art nouveau, que crea un sortint just a sota de les finestres. Hi ha un altre fris de ceràmica, molt més estret i menys decorat, a l’alçada del cinquè pis. La porta d’entrada està ornada amb paons de ferro forjat. Un llangardaix reposa sobre una fulla que reemplaça la clau de la motllura plana de la porta d’entrada. Artiste : BIGOT Alexandre