Cases
116-118, boulevard de Ménilmontant
20° ardt / Paris

Arquitecte
desconegut

Immoble de carreus amb una façana asimètrica. Un tram sortint en forma de gerro al primer pis forma una llotja al darrer pis. La façana no és pas característica de l’Art nouveau. La influència de l’estil es tradueix en el detall de la decoració. Les mènsules llises amb línies volubles, foses dins del cos de l’edifici suporten els balcons. Els pàmpols esculpits a la pedra decoren les finestres del cinquè i del sisè pis i formen un fris al llarg del cinquè pis. Els ferros forjats de les balustrades dels balcons, així com els de la porta d’entrada, no presenten cap tret de l’Art nouveau.