Al voltant de l’arquitectura Art Nouveau a Europa, en el marc del programa Cultura 2000 de la Unió Europea
Catherine Guyot, Presidente de ARVHA

Petita història de l'arquitectura Art
Nouveau
Roger Henri GUERRAND, Historiador

L'arquitectura Art Nouveau aEuropa Alexandru Beldiman, Arquitect

El Modernisme a les comarques de GironaAnna Albó i Riera, Arcquitect

L'Art Nouveau a França
Roger-Henri Guerrand, Historiador

Esperit europeu i recerca de la identitat
L’arquitectura a Romania a l’època de l’Art Nouveau

Mariana Celac, Arquitect