Al voltant de l’arquitectura Art Nouveau a Europa,
a París i la regió Île-de-France,
a les comarques de Girona i Catalunya,
a Bucarest i Romania,

a través d’itineraris virtuals i reals

Catherine Guyot, Présidente de l'ARVHA

En el marc del programa Cultura 2000 de la Unió Europea, l’ ARVHA (Associació per a la Recerca sobre la Ciutat i l’Hàbitat), coordinador francès del projecte, en col·laboració amb els arquitectes catalans del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i els arquitectes romanesos de BBM GRUP, han fet un cd-rom i un llibret sobre l’arquitectura de finals del segle XIX i principis del XX, a tres ciutats europees i les seves regions: París i la regió Ile-de-France, les comarques de Girona, Bucarest i Romania.

L’elaboració del cd-rom i el llibret persegueix dos objectius principals:

En primer lloc, es vol aprofundir en l’arquitectura d’un estil d’un període fronterer: el de l’Art Nouveau o Modernisme, que passa per les obres de mestres com Guimard o Sauvage a França, Gaudí o Domènech i Montaner a Catalunya, Ion Mincu o Petre Antonescu a Romania, tot ampliant aquesta mirada cap als seus deixebles, igualment qualificats, però sovint mal coneguts i poc considerats. Aquest moviment de creació artística ha estat considerat com un “art obert a tothom” i un “art de la quotidianitat”, un art que aporta felicitat a la vida.

Tot seguit, fer-lo accessible a tothom: especialistes i públic en general. Fer conèixer aquest corrent artístic i la seva traducció en termes arquitectònics a una escala europea, tot realitzant itineraris de descoberta, ja sigui per a les persones que tenen la possibilitat de desplaçar-se, ja sigui per a aquelles que restaran a casa seva i podran observar els recorreguts virtuals per internet.

Aquesta elaboració vol confrontar els enfocaments específics que es fan a cada país o regió sobre aquest tema (tot comparant l’arquitectura de l’estil Neoromanès amb l’Art Nouveau francès o el Modernisme català). Aquest cd-rom posa en evidència les característiques locals i els punts de convergència en la creació artística d’obres arquitectòniques, segons els contextos regionals, i valora la riquesa del patrimoni local i regional.

Les visites virtuals es proposen en quatre llengües (francès, castellà, català i romanès) i són igualment consultables en els diferents pàgines web dels organitzadors i dels col·laboradors del projecte.

Els itineraris virtuals que presenten els projectes d’arquitectura modernista estan pensats per als usuaris d’internet i del cd-rom i són accessibles tant per als internautes europeus com per als de la resta del món.

A més, els habitants de les tres ciutats i de les seves regions, així com els visitants, podran triar un itinerari de visita i efectuar un passeig-descoberta dels llocs i edificis, fent servir el llibret imprès o bé editant les pàgines dels projectes que desitgin veure a tamany gran.

Cadascun dels projectes comprèn un breu comentari, fotografies, un plànol d’accés i l’adreça completa: totes les informacions pràctiques i necessàries per facilitar la visita dels monuments.

Aquest projecte té al mateix temps un interès cultural i turístic, ja que permet als usuaris del cd-rom descobrir virtualment i realment els llocs proposats. Permet, per altra banda, conèixer les construccions exemplars d’arquitectes europeus de finals de segle XIX i principis del XX.

Els projectes presentats contenen principalment:

Els mestres reconeguts com Henri Sauvage, Guimard, Gaudí, Domènech i Montaner o Ion Mincu seran citats i se’n podran consultar les obres a partir de pàgines web ja existents (creació de vincles amb pàgines sobre Horta a Bèlgica o Gaudí o Domènech a Catalunya).

Altres arquitectes: les obres dels seus deixebles i els seus contemporanis -molt especialment, Rafael Masó a Girona-, menys coneguts, però que marquen l’arquitectura local de les regions citades (especialment en la concepció de vil·les per a famílies burgeses, però també en totes les altres formes d’edificis), seran abundantment presentades i il·lustrades per descobrir els oblidats del Modernisme.

Els recorreguts arquitectònics estan concebuts d’una manera que es podrà copsar la riquesa d’aquest corrent de creació mitjançant obres menors i majors d’arquitectura, desplaçant-se per ciutats (París, Bucarest i Girona), però també per regions (Ile-de-France, comarques de Girona, Romania).

Finalment, l’objectiu del projecte és, en darrer terme, obrir-se cap a altres ciutats europees amb la finalitat d’enriquir el coneixement sobre el patrimoni arquitectònic europeu.