Școala Joan Bruguera
Gran Via de Jaume I, 24
Girona
1908

Arhitect
Martí SUREDA i VILA

Clădire mare cu parter și etaj situată pe un teren de construcții, pe colț, pe un important bulevard din centrul orașului. Colțul este ascuns printr-o teșitură unde se află accesul și care se transformă in fațada principală. Celelalte două fațade, cu ferestrele mari, specifice școlilor, adăpostesc sălile de clasă.Tipologia școlară a acestei clădiri,care azi pare obișnuită, a fost inovatoare in acele timpuri.Se bazează pe modelul educativ al Școlii Progresive-adică, imparte elevii pe nivele diferite- și al școlii-clădire ca operă de artă.Această clădire poseda , pe teșitură, un coronament cu creneluri și alte elemente decorative, care aa dispărut in anii 60 ai secolului XX când s-a adăugat un al doilea etaj. Cu puțin timp in urmă, s-a restauraat școala, s-a eliminat etajul adăugat și s-a construit un nou coronament in locul celui original.Este o arhitectură bazată pe piatră și căămidă, cu influențe din așa numitul “stil Renaixença” , un anumit tip de premodernism legat de construcția artizană și detalistă de influență medievală, așa cum era in prima perioadă a lui Domenech i Montaner.Fațadele laterale arată preocuparea de a găsi un tip de soluție compozițională legată de serialitate și de repetiție-cu o și mai mare greutate aa elementelor decorative in acest caz, s-ar putea face o paralelă cu arhitecturaa industrială a epocii-, fără a uita de nevoia de a dispune de ferestre mari.Dar la fațada principală se intâlnește cel maai mare număr de elemente decorative și, de asemenea, elemente, precum coloane sau ferestre, care dovedesc influențe medievale. Se intâlnesc aici plăci de ceramică cu reliefuri decorative, paneluri cu mozaicuri policrome geometrice sau florale, scut și vitralii mari cu motive florale;de mai mică importanță sunt elementele decorative și reliefurile din piatră, lucrul in lemn, cu decorațiuni florale concise și fierul forjat cu forme curbe și floraale. Totuși, elementeele decorative nu depășesc locurile bine determinate și se caracterizează prin moderație.De asemenea, trebuie să amintim grilajele și balustradele ddin fier, porțile și relirful decorativ din ceramică smălțuită galbenă.Restaurat : Joan TARRÚS i GALTER (2000)

Bun Cultural de Interes Local