Clădire de locuințe
Str.Gay-Lussac nr 15
5° ardt / Paris

Arhitect
François SAULNIER

Imobil din blocuri de piatră în stil clasic, dar remarcabil ca fațadă prin confruntarea dintre elementele ondulante și cele rigide.

Din loc în loc, decorul floral din partea inferioară a deschiderilor principale, animă această fațadă netedă.