Restaurantul
"Le Montparnasse 1900"

59, boulevard Montparnasse
6° ardt / Paris
1903

Arhitect
necunoscut

Restaurant instalat începând din 1903 într-oveche butică a unui negustor de ulei. În 1923 el a fost preluat de Rougeot, pentru a deveni ulterior „ Montparnasse 1900”. In interior, se remarcă decorul abundent, caracteristic începutului de secol, cu lemnărie curbată și oglinzi ca și cu peisaje pe faianță de Louis Trézel.

Clasat monument istoric nacional 1984

Artistes: TREZEL Louis