Clădire
16, rue Bardinet
14° ardt / Paris
Arhitect
necunoscut