Clădire
Str.Antoine Chantin nr 10
14° ardt / Paris
1909
Arhitect
Gaston GRAUDJEAN

Imobil de referință, pe șapte nivele și patru travee, ale cărui extremități, formează o proeminență între al doilea și al treilea etaj, sugerând mișcare în planul vertical. In planul orizontal, fațada prezintă balcoane dispuse la intervale egale, la etajele doi și cinci, cel din urmă fiind rezultatul retragerii etajului.
Fațada este înveselită prin utilizarea unor materiale de construcție diferite: cărămizi roșii și transparente, blocuri de piatră și ceramică. La etajul patru putem aprecia o friză remarcabilă, cu ciulini, executată din ceramică. Același motiv ornează și celelalte elemente arhitecturale ca și buiandrugii ferestrelor, ușa de intrare și consolele, care o încadrează pe aceasta din urmă.