Clădire de locuințe
Str.Auguste Bartholdi nr 8
15° ardt / Paris
1904

Arhitect
J. MUSCAT

Imobil din blocuri de piatră pe patru travee și șapte nivele. Acest imobil nu prezintă un tratament arhitectural special, ultimele două nivele, mai retrase, formează balcoane iar două travee centrale sunt ușor ieșite în afară; decorul este cel care face acest imobil interesant.

Doi butași de viță de vie se cațără pe cele trei nivele, îmbrăcând traveea ieșită în afară. Plantele par chiar că cresc pe planul peretelui.

Această impresie este întărită de faptul că rădăcinile lor par să iasă din perete la nivelul consolelor care susțin balcoanele de la etajul doi, pentru a culmina,creând o friză, deasupra ferestrelor de la etajul patru. În interior, vestibulul este decorat în aceeași manieră, cu butași de viță, înrădăcinați în subsol, iar la sol, mozaicul este și el decorat cu motive de frunze de viță răzlețe.

Feroneria balcoanelor, produse în serie, prezintă un decor abstract cu motive vegetale.