Clădire de locuințe
50, avenue de Ségur
15° ardt / Paris
1899

Arhitect
necunoscut

 

Imobil de colț, animat de alternanța materialelor de construcție : piatră și cărămizi glazurate care, pe diferitele etaje sunt îmbinate într-o manieră diferită.

Această animație este completată de motive vegetale sculptate în planul pereților.