Clădire de locuințe
40, avenue Félix Faure
15° ardt / Paris
1907

Arhitecti
H. AUDIGER
J. RICHARD

 

Intrarea în imobil este foarte încărcată :

ntradosul este ocupat de o femeie încojurată de flori, în timp ce extradosul prezintă în partea superioară un plan sculptat reprezentând scene din fabula „Corbul și vulpea”.