Imobilul Agar
17,19,21, str. La Fontaine
16° ardt / Paris
1911

Arhitect
Hector GUIMARD

Imobile cu șapte nivele, separate în două complexe : numerele 17 și 19 constituie un ansamblu iar numărul 21 rămâne singur, ele formând fiecare un unghi.

raveele sunt ritmate, una dintre ele prezintă bow-windows-uri pe trei nivele. Arhitectura generală este foarte marcată de stilul Art nouveau, cu această fluiditate a formelor arhitecturale.

Imobilul nr 19 prezintă la ultimul său nivel un balcon, care curge lin și este în unghi, iar un acoperiș circular, aproape vertical adoptă forma unei flori deschise.

Clasat monument istoric nacional 1975