Clădire de locuințe
Str. Boursault nr 68
17° ardt / Paris
1902

Arhitect
René-Auguste SIMONET

 

Mic imobil din blocuri de piatră, cu două travee și o fațadă animată prin asimetria ei. Intreaga fațadă prezintă forme fluide și ondulante, în întregime caracteristice stilului Art nouveau.