Pe urmele stilului Art nouveau, în Europa,
la Paris şi regiunea Ile-de-France,
în provincia Girona şi Catalonia,
la Bucureşti, în România

de-a lungul unor itinerarii virtuale şi reale

Catherine Guyot, Présidente de ARVHA

In cadrul programului “Cultura 2000” al Uniunii Europene, A.C.O.A (Asociaţia de Cercetare a Oraşelor şi Aşezămintelor), coordonatorul francez al proiectului, în colaborare cu arhitecţi spanioli de la Colegiul Arhitecţilor din Catalonia şi cu arhitecţi români de la BBM GRUP, au realizat un CD-ROM şi o broşură referitoare la arhitectura de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, în trei oraşe europene cu regiunile lor: Paris şi regiunea Ile-de-France, Provincia Girona şi Catalonia, Bucureşti şi România.

Realizarea CD-ROM-ului cât şi a broşurii, vizează două obiective principale:

Acest demers s-a făcut în ideea de a confrunta, în cadrul aceleiaşi teme, trăsăturile specifice constatate într-o ţară sau regiune (comparând arhitectura stilului neo-românesc cu stilul Art nouveau francez şi catalan). Acest CD-ROM  scoate în evidenţă caracteristicile locale cât şi punctele de convergenţă în compoziţia artistică a operelor de arhitectură, în funcţie de contextele regionale, valorificând astfel patrimoniul local şi regional.

Vizitele virtuale sunt propuse în patru limbi (franceză, spaniolă, catalană şi română) şi pot fi consultate pe diferite site-uri WEB ale organizatorilor şi partenerilor de proiect.

Itinerariile virtuale care prezintă proiecte de arhitectură  în stil Art nouveau sunt propuse utilizatorilor de Internet cât şi de acest CD-ROM, fiind astfel accesibile şi putând fi consultate de navigatorii pe internet europeni, dar şi de cei din întreaga lume.

Mai mult, locuitorii din trei capitale şi regiunile lor, ca si vizitatorii, pot alege un itinerariu de excursie şi pot efectua o plimbare de investigare la faţa locului, utilizând broşura imprimată sau editând paginile proiectelor pe care doresc să le vadă în mărime naturală.

Fiecare dintre proiecte conţine un scurt comentariu, fotografii, un plan de acces şi adresa completă : toate informaţiile practice pentru a facilita vizitarea monumentelor.

Acest proiect prezintă în egală măsură un interes cultural cât şi turistic, întrucât permite utilizatorilor prezentului CD-ROM să descopere în plan virtual şi real locurile propuse. El oferă de altfel posibilitatea de a cunoaşte realizările exemplare ale arhitecţilor europeni de la sfarşitul secolului 19 şi începutul secolului 20.

Proiectele arhitecturale prezentate se referă, înainte de toate, la:

Arhitecţi renumiţi şi unanim apreciaţi ca: Henri SAUVAGE, GUIMARD, GAUDI sau Ion MINCU, care sunt enumeraţi ; realizările lor pot fi, de asemenea, consultate, pe site-urile de pe Internet cât şi în cadrul producţiilor deja existente (prin crearea de link-uri cu site-urile HORTA din Belgia şi GAUDI din Spania).

Alţi arhitecţi : elevii şi contemporanii lor, mai puţin celebri, care au marcat totuşi arhitectura vernaculară sau locală a regiunilor citate (în special în maniera de a concepe vilele familiilor burgheze dar şi în alte forme de construcţii) acestea fiind pe larg prezentate şi ilustrate cu scopul de a-i descoperii pe «  uitaţii » stilului Art nouveau.

Traseele arhitecturale parcurse sunt concepute astfel încât să putem înţelege bogăţia acestui curent de creaţie, de-a lungul operelor arhitecturale de mai mica sau mai mare importanţă, deplasându-ne prin oraşele (Paris, Bucureşti, Girona), dar şi prin regiunile (Ile-de-France, Catalonia).

În fine, obiectivul acestui proiect este ca, pe termen lung, alte oraşe europene să fie abordate, pentru a îmbogăţi cunoştiinţele patrimoniului arhitectural european.