Zenon Adam REMI
Architekt sądecki 1873-1924. Absolwent Wydziału Budowniczego Szkoły Przemysłowej we Lwowie. Budowniczy Miejski Nowego Sącza. Autor większości secesyjnych budynków w mieście  a przede wszystkim : Budynku szkoły "Ciuciubabka" Jagiellońska 61 (1905-1907), Banku Miejskiego Rynek 29 (1909), Domu Remich Plac Św. Kazimierza 2 (1906-1907), wielu kamienic i domów w Nowym Sączu i okolicy.

Budynek szkolny Ciuciubabka
ulica Jagiellońska 61 - Nowy Sącz
1907
Architecte : Zenon Adam REMI
Budynek mieszkalny
plac św. Kazimierza 2 - Nowy Sącz
1907
Architecte : Zenon Adam REMI
Kamienica Wiktora Oleksego
ulica Konarskiego 8 - Nowy Sącz
1908
Architecte : Zenon Adam REMI
Kamienica (dom mieszkalny) Edwarda Zielińskiego
ulica Kościuszki 18 - Nowy Sącz
1904
Architecte : Zenon Adam REMI
Bank Mieszczański
Rynek 29 - Nowy Sącz
1910
Architecte : Zenon Adam REMI
Budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
ulica Świerczewskiego 23 - Nowy Sącz
1910
Architecte : Zenon Adam REMI